Reklam
Reklam
Yeliz Yeşil

Yeliz Yeşil

Yeliz Yeşil

YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

28 Aralık 2020 - 19:40Bugün köşemde Trakya Univ. Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkileri Bölümü Tez öğrencim Buse Günay'ın yazısı yer almaktadır. Gençlere yol açmak görevimizdir.
 
      Günümüzde doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sebebiyle gelecek nesillere doğal kaynakların yetmeyeceği durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Öyle ki bu durum işletmeleri üretim süreçlerinde yenilenmeye, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde üretim yapmaya sevk etmiştir. İşletmeler sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bakış açısıyla doğaya saygılı üretim gerçekleştirmeyi amaçlarken bu süreçlerde yeşil işler ve yeşil yakalılar önem kazanmaktadır. Nitekim bu amacı gerçekleştirebilmenin en önemli noktası insan faktörüdür. Bu noktada işletmelerin öncelikle İnsan kaynakları yönetimi anlayışlarının "Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi" olarak değiştirmesi gerekmektedir.
      Yeşil İnsan kaynakları anlayışını; çevreye saygı bilinciyle hareket eden kişilerin istihdam edilmesinden, işletme bünyesindeki kişilerin eğitimler ile desteklenerek amaç doğrultusunda örgüt kültürünün oluşturulmasına, performans ve ödül sisteminin belirlenen yeşil hedefler doğrultusunda uygulanması gibi tüm insan kaynakları süreçlerinin doğaya saygılı çerçevede gerçekleşmesi olarak ifade edebiliriz. 
    Süreçlerde online kanalların kullanılması, kağıt israfının önlenmesi, telekonferans yöntemlerinin kullanılması, eğitimlerin online yöntemlerle gerçekleştirilmesi, atıkların ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi gibi uygulamalar yeşil insan kaynakları yönetimi uygulamaları olarak örnek verilebilmektedir. Ayrıca yeşil yakalı işler; çevreye saygı ve doğayı koruma amacının yanı sıra insan onuruna yakışır ücret, çalışma koşulları ve iş güvencesini de ifade etmektedir. Yaşanan bu dönüşüm beraberinde yeni meslekler ve yeni iş fırsatlarını getirmekte olup bu fırsatlar için de yeni yetkinlikler önem kazanmaktadır.                  Özetle, işletmelerde sürdürülebilirlik ve doğaya saygı bilinciyle hareket etme amacında "Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi" anlayışı önem taşımaktadır.