Reklam
Reklam

Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planları Askıda

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Muhittin (Zafer) Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi’ne İlişkin “1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı”  ve  “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun Ek Madde-6 uyarınca Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca onaylanmış olan imar planları Çorlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarıldı.

Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planları Askıda
Editör: Çorlu Haber
26 Ocak 2021 - 19:18
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Muhittin (Zafer) Mahallesinde yer alan, mülkiyeti şahıs, TOKİ ve Maliye Hazinesine ait olan yaklaşık 175 hektar yüzölçümlü sahanın kontrolsüz yapılaşmasının önüne geçilmesi, arsa üretiminin gerçekleştirilmesi, sağlıklı ve sosyal konut alanlarının oluşturulması ve planlı kentleşmenin sağlanması amacıyla; 13.04.2020 tarihli Başkanlık Oluru ile "Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Muhittin (Zafer) Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi" ilan edildi.
 
Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 26.01.2021 tarihinde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılan imar planları 24.02.2021 tarihinde askıdan indirilecek.
Çorlu kentinin nüfusu, yaşanan sanayileşme süreci ile birlikte hızlı bir şekilde göç alarak artmaktadır. Artan nüfus oranı ve projeksiyon nüfusu göz önünde bulundurularak planlama alanı nüfusu, nazım imar planı doğrultusunda 15.082 kişi olarak belirlendi. Nüfus büyüklüğünün ihtiyaçlarına yönelik donatı alanları yönetmelik standartları göz önüne bulundurularak minimum büyüklerinin üzerinde karşılandı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum